Vi har udgivet en ny version 2.1.9 af LCCbyg, som omfatter en række nyheder. Den nye version 2.1.9 af 30. november 2016 kan downloades herfra: http://lccbyg.dk/download/

Enklere og mere brugervenligt interface
LCCbyg har fået et enklere og mere brugervenligt interface på en række punkter:

  • Et enklere og mere brugervenligt interface til Kontoplaner og Inddatering er blevet implementeret, som bl.a. gør det nemmere at navngive, oprette og slette rækker og grupper.
  • En række genvejstaster er blevet indført, som gør navigationen nemmere og hurtigere.
  • Navngivning af titellinje er nu blevet mulig, så man nemt kan se, hvilket projekt man arbejder på, hvis man har flere projekter åbne på samme tid.
  • En ny funktion til at vælge kalkulationsrente (real/nominel) og prisudvikling (faste/løbende priser) samtidig er blevet etableret.
  • ”Medtag i rapport” er blevet flyttet længere frem, så brugeren ikke længere behøver at gå ind i hvert enkelt rapportafsnit for at vælge det til eller fra.

Ny skabelon til DGNB-certificering
Der er kommet en ny skabelon til brug for DGNB certificering.

Arvefunktion erstattet af ny kopieringsfunktion
Den automatiske arvefunktion mellem alternativer er blevet erstattet med en egentlig kopieringsfunktion, som kan anvendes mellem alternativer valgfrit.

To nye sammenligningsfunktioner
Der er kommet en ny sammenligningsfunktion, som gør det muligt at sammenligne to alternativer med hinanden og på enkel vis finde forskellene mellem dem via en farvet ramme i bunden af tekstfeltet.

Desuden er der i menulinjen under Handlinger kommet en ny sammenligningsfunktion (”Vælg projekt til sammenligning” og ”Stop projekt sammenligning”). Denne funktion gør det muligt at indlæse et andet projekt og sammenligne det gamle projekt med det igangværende projekt.

Ny kontoplan for Renhold
På basis af forarbejde i regi af DGNB er kontoplanen for Renhold blevet væsentligt udbygget.

Ny funktion kaldet Skabelongrupper
LCCbyg har fået en ny funktion kaldet Skabelongrupper, som gør det muligt at oprette kopier af hele grupper fx i kontoplanen for Renhold. Der er dog nogle spidsfindigheder i brugen af skabelongrupper, som man skal være opmærksom på. Tjek venligst brugervejledningen, før du kaster dig ud i det.

Diverse
Endelig har applikationen fået en generel finpudsning:

  • En række tooltips, advarselsprompts mv. er blevet indarbejdet og forbedret .
  • Diverse rettelser og opdateringer som fx at ”Foretrukket alternativ” frit kan slås til og fra.

Husk også at du kan downloade en offline version (pdf) af den opdaterede brugervejledning og installationsguide herfra: http://lccbyg.dk/hjaelp.

Du er velkommen til at videresende nyhedsbrevettil kolleger og samarbejdspartnere. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske via http://lccbyg.dk/nyhedsbrev.

Vi ønsker jer alle glædelig jul og godt nytår,
LCCbyg-teamet